O firmie

O firmie:

Marek Chmiel

Menadżer, finansista, inżynier; siedemnastoletnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej i czteroletnie doświadczenie w pracy jako dyrektor finansowy, członek zarządu.

Wykształcenie: (między innymi)

Politechnika Gdańska

Podyplomowe Studium Bankowości na SGH,

Graduate School of Banking University of Colorado, Boulder, USA,

Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Gdańskim

 

 

 1. Zarządzanie ryzykiem finansowym (w tym ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem surowcowym):

 

 1. Doradztwo strategiczne:
 • przeprowadzanie audytu sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych,
 • optymalizacja procesów zarządzania ryzykiem,
 • tworzenie strategii zabezpieczania odpowiedniego ryzyka,
 • tworzenie procedur zarządzania ryzykiem finansowym,
 • tworzenie informatycznych narzędzi wspomagających proces zarządzania ryzykiem finansowym,
 • wdrażanie rachunkowości zabezpieczeń (MSR 39).

 

 1. Doradztwo operacyjne:
 • optymalizacja warunków zawierania transakcji z instytucjami finansowymi,
 • negocjowanie marż oferowanych przez instytucje finansowe,
 • dostarczanie analiz średnioterminowych i długoterminowych,
 • wybór instrumentów zabezpieczających i momentów zabezpieczeń.

 

 1. Pomoc w zarządzaniu wolnymi środkami:

 

 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem aktywów na własny rachunek, w tym portfelem akcji i obligacji.

 

Oferuję pomoc w zarządzaniu środkami finansowymi polegającą, między innymi, na doborze inwestycji w zależności od:

 • wielkości kapitału przeznaczonego na inwestycję,
 • czasu trwania inwestycji,
 • poziomu akceptowanego ryzyka,
 • okresu cyklu gospodarczego,
 • oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji.

 

 1. Doradztwo dotyczące współpracy z instytucjami finansowymi oraz optymalizacja kosztów finansowych przedsięwzięć:

 

 • pomoc w wyborze najlepszych ofert współpracy z instytucjami finansowymi, takimi jak banki, firmy leasingowe, firmy faktoringowe, firmy zajmujące się ubezpieczeniem ryzyka należności handlowych;
 • pomoc w procesie prowadzenia negocjacji aż do podpisania stosownych umów;
 • przygotowywanie stosownych wniosków kredytowych dotyczących finansowania obrotowego i inwestycyjnego;
 • lokowanie nadwyżek finansowych (lokaty, obligacje, akcje);
 • zabezpieczanie ryzyka walutowego, stopy procentowej i ryzyka surowcowego;
 • optymalizowanie kosztów i/lub maksymalizowanie zysków przy zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa;
 • analizy finansowe.

 

 1. Doradztwo przy przejęciach firm.

 

Doświadczenie pozwalające mi podejmować działania związane z doradztwem przy przejęciu firm zdobyłem:

 

 • podczas wieloletniej pracy w bankowości korporacyjnej: ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw, perspektywy ich rozwoju, możliwości zyskownego wyjścia z inwestycji w dającym się przewidzieć terminie,

 

 • prowadząc badania prywatyzowanych podmiotów, z których część została sfinalizowana podpisaniem umowy inwestycyjnej,

 

 • inwestując na rynku kapitałowym (w tym w akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych) na własny rachunek.

 

Zakres mojego doradztwa przy procesach przejęć obejmuje w szczególności:

 • due diligence podmiotu przejmowanego,
 • wycenę przejmowanego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie wstępnej i wiążącej oferty,
 • doradztwo i reprezentowanie w negocjacjach,
 • doradztwo przy podpisywaniu umowy prywatyzacyjnej/zakupu przedsiębiorstwa.

 

 1. Zarządzanie finansami
 • ocena i klasyfikacja aktualnej sytuacji ekonomicznej firmy w oparciu o analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych,
 • programy naprawcze, których celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej w perspektywie krótkoterminowej,
 • optymalizacja pozycji bilansowych,
 • wprowadzanie systemu budżetowania i controllingu,
 • analiza umów długoterminowych pod kątem ponoszonych z tego tytułu kosztów i ich optymalizacja,
 • zarządzanie kapitałem obrotowym,
 • pozyskiwanie finansowania,
 • ocena kondycji finansowej konkurencji i głównych dostawców.

 

 

 

 

 


Comments & Responses

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>